• Ελληνικά
  • English

Υπηρεσίες

Check our pricelist

Arrival
Departure
Adults
Children

INFORMATION CURRICULUM CLAIMS FOR THE MAINTENANCE OF HEALTH PROTOCOL IN THE FRAMEWORK OF THE MEASUREMENT OPERATION AGAINST COVID -19   Dear customers,

Read more

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Read more

******ATTENTION!!!******

Read more

******ΠΡΟΣΟΧΗ!!!******

Read more

With our online booking engine you can check availability, room types and pricelist and you can proceed with booking without third parties or comisions, easy , quick, secure transactions and written confirmation o

Read more

Με το σύστημα κρατήσεων που διαθέτουμε μπορείτε να δείτε διαθεσιμότητα, τύπους δωματίων και τιμές καθώς και να προχωρήσετε σε κράτηση χωρίς μεσάζοντες και χωρίς προμήθειες, έυκολα, γρ

Read more

Thanks to the efforts of a group of mainly young people in Nea Skioni, there is now the possibility for people with mobility problems to enjoy the water.

Read more

Χάρη στις προσπάθειες μιας ομάδας κυρίως νέων της Νέας Σκιώνης υπάρχει πλέον η δυνατότητα να μπορούν άνθρωποι με κινητικά προβλήματα να χαρούν το νερό .

Read more

The simple act of cleanliness and daily operations in hotels worldwide uses massive amounts of water, energy and chemicals.

Read more

Η απλή πράξη της καθαριότητας και της καθημερινής λειτουργίας σε ξενοδοχεία παγκοσμίως χρησιμοποιεί τεράστιες ποσότητες νερού, ενέργειας και χημικών.

Read more

Pages

About us

Kyani Akti apartments is a family business that began in 1976, based on love for hospitality and the development of friendly relationships. Continuing family business for the second generation, Georgia will be your hostess, always willing to solve any questions and provide you with all the necessary information so that your stay in Kyani Akti is unforgettable! Our goal is at your departure to have won another friend and not just a customer!